Fyll på med jord

Jord och matjord, det kanske inte låter som någonting att skriva ett inlägg om men det är faktiskt ganska intressant! Detta är en naturlig resurs som finns i stora mängder på jorden och vad skulle vi göra om vi inte hade detta? För en vecka sedan köpte jag detta av ett företag i Göteborg för jag skulle anlägga en gräsmatta och för att det skulle vara möjligt behövde jag stora mängder jord att lägga ut på marken och för att få det bästa resultatet ville jag köpa med bra kvalité.

Detta är alltså en naturlig resurs som vi människor behöver för att kunna skapa och bygga upp våra samhällen. Utan det skulle vi inte kunna odla vår älskade potatis som vi alla vill ha nu till midsommar och vi skulle inte kunna odla blommor och grödor, jag det skulle kort och gott vara svårt att leva om man inte hade tillgång till detta.

En av de mest intressanta egenskaperna med jord är dess förmåga att bilda en viktig struktur i marken som vi kallar mull. Mull är ett material som består av organiskt material och mineraler och det har flera olika funktioner i naturen. Det finns tre olika typer av mull, lösmull, fastmull och torvmull och den typ av mull som bildas beror på hur mycket vatten mullen innehåller. Lösmull är den mulltyp som innehåller mest vatten och det är den som är mest fördelaktig för växter eftersom de kan ta upp mer vatten från mullen. Torvmull innehåller minst vatten och är inte lika fördelaktigt för växter, men den har andra egenskaper som gör att det ändå är nyttigt.

Mull finns i alla typer av mark och det bildas hela tiden nya mulllager genom att organiskt material och mineraler blandas samman. Mullen ger marken en struktur som är bra för växter.